Υγιεινολόγος Τ.Ε. (Επόπτης Δημόσιας Υγείας) Γεννήθηκε στις 26 / 06 / 1987 και κατάγεται από την Νίκαια – Αττικής Με Πτυχίο Υγιειονολόγου Τ.Ε. (Επόπτης Δημόσιας Υγείας) Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών. Πτυχίο Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Εφαρμοσμένη Δημόσια υγεία Κατεύθυνση: Λειτουργός υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Ο Αλέξης Βαρδάκης – Υγιεινολόγος, έχοντας ως φιλοσοφία την διαφορετικότητα των προγραμμάτων ανάπτυξης στις Εξασφαλισμένες Ποιοτικές Bio-εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων, για την πρόληψη προβλημάτων Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής, όπου θα προσδίδουν τη μοναδικότητα του κύρους στην Υγιεινή διαβίωση, δημιούργησε την Clearway,….γιατί η διαβίωσή σας αξίζει το καλύτερο. !!!

http://wwww.minagric.gr/e-icide/e-icide_detail.aspx?kodcomp=681

  2104912802
  6981928168
  alexis.vardakis@gmail.com

Ακολουθήστε μας στο Facebook!
Αναζητήστε εφαρμοστές στην περιοχή σας!
  • Νομός

  • Περιοχή

Greenkeepings bedroom-
Bio-εφαρμογές powerfulclean
greenkeepings greenest service
certified green and cleaning room
GreenAndCleanHotels